Q SURVEY AB

Vi vill här meddela att Q SURVEYs ägare försatte bolaget i konkurs 26 februari 2018. Vid frågor och funderingar ber vi er att kontakta konkursförvaltare Björn Myhrberg, Advokatfirman Abersten HB.

 

 

Q SURVEY:s undersökningar är helt fokuserade på kundservice och support samt de processer och stöd som varje företag behöver. Att ta hand om sina kunder på ett professionellt och effektivt sätt är en förutsättning för att framgångsrikt vårda sina kunder.

Våra undersökningar ger möjlighet att erbjuda kundanpassade lösningar. Du som kund får tillgång till den information som är nödvändig för att höja kvaliteten i delar eller hela organisationen.

Vår kärnverksamhet är mätningar i företag som arbetar med service, så väl internt som externt. Vi kan hjälpa till med allt från behovsanalysen till den färdiga strategin i ert utvecklingsarbete.

Q SURVEY är kundservicepartnern som kan säkerställa att du lyckas med din service, support eller försäljning. Allt vårt arbete går ut på att ge kvalificerat stöd åt våra uppdragsgivare.

Vår affärsidé: Q SURVEY skall vara en stabil helhetsleverantör avseende kvalitetssäkring genom mätning och analys av tjänster.