Våra Tjänster

Våra tjänster

Observation & utvärdering

Förbättra er tillgänglighet och bli effektivare i er kundhantering

Behovsidentifikation & Målanpassning

Kvalitetssäkra uppstart och utveckling av er kundservicefunktion

Mätning & Analys

Kvalitetsmätning som fungerar

Utbildning & Coachning

Ta din kundservice till nästa nivå

Företagscertifiering QCI

Certifiera ert företag!

Personlig Certifiering QCII

Personlig utveckling för din medarbetare

Benchmarking

Kvalitet & Kostnader vs Branschkollegor

SM i Telefoni & Kundservice